ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

ประการศสำนักงานศึกษาจังหวัด >>ดาวน์โหลด<<

แผนที่สนามสอบ >>ดาวน์โหลด<<

แฟนผังห้องสอบ >>ดาวน์โหลด<<